AJAX Button BL

Description

bežična panik tipka ili kontrolna tipka za izlazne module. Sa zaštitom od slučajne aktivacije – crne boje