AJAX DoubleButton WH

Description

bežična panik tipka s dva gumba. Sa zaštitom od slučajne aktivacije – bijele