AJAX Keypad TouchScreen BL

Description

Bežična touchscreen tipkovnica sa ugrađenim RFID čitačem (Mifare DESIFire) i Bluetooth-om, omogućeno uključivanje sustava, djelomično uključenje sustava, isključenje sustava, upravljanje izlazima i panik dojava. LED signalizacija. Crne boje. NAPOMENA: Ajax KeyPad Touch je kompatibilna sa slijedećim Ajax Hubovima: HUB2, HUB2 PLUS, HUB HYBRID (Fibra)