091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Konvencionalni multikriterijski optičko-termički vatrodojavni detektor

Opis

Konvencionalni multikriterijski optičko-termički vatrodojavni detektor.