Inim S-ID300

Opis

Konvencionalni multikriterijski optičko-termički vatrodojavni detektor.