091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Napajanje

Opis

Napajanje sa ugrađenim RS485-TCP/IP & RS485-USB komunikacijskim pretvornikom (ulazno napajanje 230V AC, izlazno napajanje 12V DC, 10W), za Lokus i Rex + napajanje brave (12V DC, max. 500mA), konektor na izvlačenje za RS485 komunikaciji i napajanje (+ 1 x RJ-45 konektor (za povezivanje na LAN/WAN) , 1 x USB micro.