LCD6000N

Opis

Izdvojeni signalno upravljački panel, LCD sa 8×40 karaktera za AM2000N, AM4000 i AM6000N centralu, zidna montaža