MD RF hard tag 8.2 superlock

Description

SuperLock čvrsti privjesak za zaštitu artikala.