SLA-DETACHER D210

Description

Uređaj za odvajanje kopče od čvrstog privjeska zaštite artikala.