Dojava požara i plina

Propisi koji reguliraju zaštitu od požara su među najbrojnijima i zadiru u cijeli niz djelatnosti – od građevinarstva i osiguranja do ugostiteljstva i energetike. Njima se mnogi obvezuje na zaštitu od požara upravo zato što su posljedice požara velike, a često i nenadoknadive. Zbog povećanog rizika posebnim pravilnicima na zaštitu od požara i korištenje sustava za dojavu požara obvezuju se ugostiteljski objekti, visoki objekti i skladišta. Važno je znati da sustav za dojavu požara mora biti projektiran od strane ovlaštenog projektanta čime se jamči njegova efikasnost u specifičnim uvjetima primjene te redovito održavan i servisiran.

Osim što sustavom za dojavu požara štitimo živote i zdravlje ljudi te imovinu, ujedno i štedimo na policama osiguranja imovine. Osiguravatelji daju dodatne popuste na police osiguranja imovine u slučaju kad postoji sustav tehničke zaštite. Tako se trenutačno u Hrvatskoj može dobiti 16% popusta na premiju osiguranja imovine koja je štićena sustavom za dojavu požara. Ako imovinu štitimo i sustavom za gašenje požara popust na premiju osiguranja imovine može biti i do 50%. No, treba znati da u slučaju požara osiguravatelj isplaćuje samo izravnu materijalnu štetu, a neizravnu štetu ne može se nadoknaditi.

Većinu protuprovalnih alarmnih sustava je moguće proširiti detektorima plamena, dima ili plina tako da nas ista protuprovalna centrala alarmira pri povećanju njihove koncentracije u zraku. Tako je moguće spriječiti i najteže posljedice požara – stradavanje ljudi u stambenim i manjim poslovnim objektima. Istjecanje plina je opasno radi njegove zapaljivosti, a ako je riječ o propan-butanu iz plinske boce i ugljičnom monoksidu koji je produkt izgaranja onda postoji i velika opasnost od trovanja ljudi. Osim sustava dojave plina postoje i samostalni uređaji za detekciju plina koji su cijenom pristupačniji i prikladni za većinu stambenih aplikacija. Ovakvi detektori najčešće su opremljeni svjetlosnom i zvučnom signalizacijom (bljeskalica i sirena) kojima dojavljuju opasnost prisutnima unutar prostora, a moguće ih je spojiti i na različite dojavnike poput GSM ili telefonskih dojavnika čime se informacija o alarmu prenosi na željeni telefonski broj.

Nove tehnologije (IP, bežična) koje su dokazale svoju pouzdanost u primjeni sve se više primjenjuju u inače iznimno konzervativnim sustavima za dojavu požara.

© Alarm express d.o.o. Uvjeti korištenja | Impresum