S-ING700C-LE

Description

Katalitički detektor metana u kućištu zaštićenom od prašine IP55 s međusklopom za spajanje direktno na petlju centrale – Enea protokol pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL.