Dojava požara i plina

Prema važećim propisima sustavi za dojavu požara i plina se moraju koristiti u svim objektima u kojima je povećan rizik od nastanka požara: u ugostiteljskim objektima, u trgovačkim centrima, u skladištima, itd. sustavi vatrodojave i plinodojave koriste se u nizu objekata različite namjene jer iznimno efikasno sprečavaju stradanje ljudi i imovine. Ti sustavi moraju biti projektirani od strane ovlaštenog projektanta te redovito servisirani i atestirani. Dostupni su u klasičnoj, analogno-adresabilnoj, IP i bežičnoj tehnologiji, a odabir tehnologije ovisi o uvjetima okoline i potrebama korisnika za funkcionalnostima kao što su daljinsko podešavanja, automatsko podešavanja praga osjetljivosti i slično.

Osnovne komponente sustava vatrodojave i plinodojave su:

• Vatrodojavne centrale
• Komunikatori
• Automatski javljači
• Ručni javljači
• Detektori plina
• Signalizacija (sirene i bljeskalice)

Prikazuje se svih 19 rezultata