• 051 359 761
  • info@alarmexpress.hr
  • Pon - Pet: 8:00 - 16:00
  • Dežurni tehničar (0-24h): Rijeka 091 2233 324, Zagreb 091 6440 010

Uvjeti korištenja odnose se na kompletan sadržaj ove mrežne stranice.

Autorska prava

Sadržaj ove mrežne stranice nije dozvoljeno kopirati, reproducirati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog dopuštenja.

Sadržaj mrežne stranice

Sadržaj ove mrežne stranice koristite isključivo na vlastitu odgovornost te Alarm express d.o.o. ne odgovara za eventualne štete nastale korištenjem ove mrežne stranice.

Ovo mrežno mjesto sadrži i linkove prema drugim mrežnim stranicama i ne smatra se odgovornim za sadržaj na tim mjestima.

Zaštita privatnosti

Svi podaci i sva saznanja do kojih Alarm express d.o.o. dođe tijekom analize podataka dobivenih putem korištenja ove mrežne stranice predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03).

Smatra se da su svi podaci do kojih Alarm express d.o.o. dođe tijekom korištenja ove mrežne stranice prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj mrežnoj stranici.

Alarm express d.o.o. nije odgovoran za posljedice, materijalnu i drugu štetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke.

Alarm express d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.

© 2015. Alarm express d.o.o. Uvjeti korištenja | Impresum