VGS.DU-COE

Description

Detektor ugljičnog monoksida, CO (4-20mA) u kućištu zaštićenom od prašine, 0-500 ppm.