091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Vatrodojavni i plinodojavni sustavi služe ranom otkrivanju požara i/ili istjecanja opasnih plinova (poput ugljičnog monoksida), te alarmiranju korisnika i hitnih službi. Pomoću senzora sustavi vatrodojave i plinodojave detektiraju povišenu toplinu, dim, ili istjecanje ugljičnoga monoksida još u ranoj fazi, i zatim dojavnim sredstvima – vizualnim, zvučnim i elektroničkim putem (sirene, bljeskalice i internet veza) – upozoravaju i dojavljuju korisniku/korisnicima te hitnim službama da je potrebno reagirati kako bi se zaštitilo ljude i imovinu. Dijelovi vatrodojavnog i plinodojavnog sustava mogu se integrirati sa sustavima protuprovale i video nadzora kako bi se dobilo što potpunije i učinkovitije rješenje sustava tehničke zaštite na pojedinom objektu.