Video nadzor

Videonadzor se već desetljećima koristi zbog efikasnosti u prevenciji provala i razbojništava, kao i identifikaciji počinitelja protupravnih djela. Ugrađuje se u objekte različitih veličina i namjena. Dostupni su sustavi videonadzora bazirani na različitim tehnologijama (klasična, AHD, IP, videoanalitika) i korisnik može odabrati kvalitetu i funkcije koje će zadovoljiti njegove potrebe i mogućnosti.

Osnovne komponente sustava video nadzora su:

• Kamere (IP i analogne)
• Snimači
• HDD
• PoE switchevi
• Napajanja