Proizvodi

Rješenja tehničke zaštite Alarm Express bazira na opremi priznatih svjetskih dobavljača i pri tome se oslanjamo na svoju sestrinsku tvrtku Alarm Automatiku d.o.o. koja je generalni uvoznik i distributer, što nam jamči konkurentne cijene. Dostupni su svi sustavi tehničke zaštite koje kombiniramo sukladno ugroženosti objekta i potrebama korisnika.Video nadzor

Zbog efikasnosti u prevenciji provala, razbojništava ili vandalizma videonadzor se koristi u objektima različitih veličina i namjena. Dostupni su sustavi videonadzora bazirani na različitim tehnologijama (klasična, AHD, IP, videoanalitika) i korisnik može odabrati kvalitetu i funkcije koje će zadovoljiti potrebe i mogućnosti.Interfoni i videointerfoni, rampe i automatika

Jedan od najčešćih načina zaštite je “ne dozvoliti” ulazak nepoznatim osobama u stambeni ili poslovni prostor. Za nadzor ulaska osoba, tu svrhu efikasno zadovoljavaju interfonski ili videointerfonski sustavi povezani s elektroprihvatnikom na vratima, odnosno rampe i automatiku za garažna i dvorišna vrata za nadzor ulaska vozila.Protuprovala i vanjska zaštita

Protuprovalni sustavi su svojevrsni minimum zaštite za sve tipove stambenih i poslovnih objekata kojim se kradljivce uspješno odvraća od nauma da počine provalu. Dostupna su i potpuno bežična rješenja koja se ugrađuju brzo i bez ometanja dnevnog života, a na alarmnu centralu se mogu spojiti i detektori dima i stanja okoline te ih se proširiti u smjeru kućne automatike kojom se regulira grijanje, rasvjeta ili ozvučenje. Suvremene alarmne centrale signal alarma prosljeđuju na bilo koji unaprijed definirani broj fiksnog ili mobilnog telefona. Kada je riječ o rizičnijim objektima signal alarma se uobičajeno prosljeđuje dojavnom centru zbog intervencije zaštitara, dok većina vlasnika manje i srednje rizičnih objekata prvenstveno koristi mogućnost dojave signala alarma na mobilni telefon.Dojava požara i plina

Prema važećim propisima, sustavi za dojavu požara i plina se moraju koristiti u svim objektima u kojima je povećan rizik od nastanka požara – u ugostiteljskim objektima, u objektima u kojima se nalazi velik broj ljudi kao što su trgovački centri, visokim objektima i skladištima. Koriste se u još cijelom nizu objekata različite namjene jer iznimno efikasno sprječavaju stradavanje ljudi i imovine.  Važno je da moraju biti projektirani od strane ovlaštenog projektanta te da moraju biti redovito servisirani i atestirani. Dostupni su u klasičnoj, analogno-adresabilnoj, IP i bežičnoj tehnologiji, a odabir tehnologije ovisi o uvjetima okoline i potrebama korisnika za funkcionalnostima kao što su daljinsko podešavanja, automatsko podešavanja praga osjetljivosti i tako dalje.Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Svrha kontrole pristupa je zaštititi od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte ili njihove dijelove. Ovisno o tome da li je potrebno kontrolirati pristup pješaka ili vozila, u funkciji kontrole pristupa se koriste rampe, videointerfoni, čitači s identifikacijskim karticama te se kombiniraju po potrebi. Zbog istog medija identifikacije, uz elektroničku kontrolu pristupa je usko vezana i evidencija radnog vremena koju svaki poslodavac mora voditi.Elektronička zaštita artikala od krađe

Krađe su glavni razlog velikih gubitaka u maloprodaji, a za njihovo sprječavanje se koriste sustavi elektroničke zaštite artikala.  Sastoje od detekcijskih antena, zaštitnih privjesaka ili naljepnica i uređaja za njihovu deaktivaciju. Artikle štitimo pričvršćivanjem privjesaka ili lijepljenjem naljepnica koji se na blagajnama odstrane ili deaktiviraju. Ako zaštita artikla  nije deaktivirana, generira se alarm antena smještenih na izlazu iz prodavaonice.