091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Primarna funkcija sustava kontrole pristupa jest zaštita od neovlaštenog ulaza u objekt ili neke njegove dijelove, a njima se može nadzirati pristup ljudi i vozila. Mogu se primijeniti za sprječavanje neovlaštenog pristupa većim područjima kao što su industrijski kompleksi ili samo pojedinim prostorima unutar nekog objekta. Kada je potrebno nadzirati ulaz i prolaženje kroz poslovni objekt, sustav kontrole pristupa koristi se za definiranje kome je od uposlenih ili posjetitelja i kada dozvoljen ulaz. Informacije s vanjskih čitača ili tipkovnica moguće je integrirati u postojeći računalni sustav tvrtke i koristiti ih za izračun radnog vremena, ispis izvješća, obračun primanja i sl.

Zbog istog medija identifikacije, uz elektroničku kontrolu pristupa je usko vezana i evidencija radnog vremena koju svaki poslodavac mora voditi sukladno odredbama Pravilnika o vođenju evidencije o radnicima. Objedinjenim sustavom kontrole pristupa i evidencije radnog vremena se značajno olakšavaju administrativni poslovi.