091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Svrha uvođenja sustava tehničke zaštite u ugostiteljske i smještajne objekte je zaštita ljudi koja je i zakonom propisana, povećanje kvalitete i broja usluga koje se nude gostima te redukcija troškova i gubitaka.

Sustav za dojavu i gašenje požara je obvezan u većini smještajnih objekata. Stabilan sustav za dojavu požara obvezan je u svakom ugostiteljskom objektu kapaciteta većeg od 100 osoba i za sve objekte sa 4 ili 5 zvjezdica. Sustav za dojavu požara najčešće se koristi kao osnova za povezivanje ostalih „Safety“ sustava kao što je SOS sustav, evakuacijska i panik rasvjeta, odimljavanje, gašenje, detekcija plina i ugljičnog monoksida. Dojavu požara moguće je spojiti na vatrogasnu postrojbu i tako bitno ubrzati početak gašenja požara.

Sustav videonadzora je jadan od najtraženijih jer omogućava efikasnu prevenciju raznih kaznenih djela, među njima i vandalizma, i nadziranje prostora koji nisu izravno vidljivi sa svih točaka objekta (okoliš objekta, hodnici i stubišta) kao i prostora s većom fluktuacijom gostiju (recepcija, restoran) pri čemu su posebno važna parkirališta na kojima može doći do oštećivanja vozila gostiju. Vlasnicima je posebno korisna mogućnost naknadnog pregledavanja snimki i nadziranje prostora s bilo kojeg mjesta na svijetu putem interneta.

Sustav protuprovale s dojavom signala alarma je obvezan u mjenjačnicama koje se u hotelima uobičajeno nalaze. Efikasan je i za sprečavanje provale u objekte kada u njima nitko ne boravi kao što je čest slučaj izvan turističke sezone. Povezivanjem na zaštitarski dojavni centar osigurava se intervencija, a moguće je spajanje dojave signala alarma i na mobilni telefon korisnika.

Kontrola pristupa omogućava kontrolu pristupa gostiju, osoblja i vozila. Gostima omogućava jednostavniji ulazak u sobe ali i korištenje hotelskih sadržaja kao što su wellnes, bazeni ili parking te plaćanje računa. Kontrolu pristupa može se primijeniti i za evidenciju radnog vremena osoblja čime se znatno štede administrativni resursi i ubrzava obračun isplata za sezonske zaposlenike i radnike plaćene po satu. Koristi se i za upravljanje rampama za ulaz na parkirališta.