091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Zaštita ljudi je prioritet svih mjera zaštite koje se primjenjuju u javnim i uslužnim objektima u kojima je fluktuacija ljudi velika. Zato već pri građenju objekta treba voditi računa o „safety“ sustavima kao što su dojava požara i plina ili evakuacije. Također je bitno spriječiti oštećivanje prostora i inventara za što je posebno efikasan videonadzor, odnosno onemogućiti pristup nekim prostorima.

U mnogim ustanovama, pogotovo kada je riječ o većim objektima u kojima boravi velik broj ljudi, je važan kvalitetan sustav dojave požara i plina koji će omogućiti brzu dojavu vatrogascima i brz početak gašenja požara te brzu i nesmetanu evakuaciju. To je posebno važno u raznim rehabilitacijskih ustanovama te domovima za smještaj starijih osoba i djece.

Efikasnost primjene tehničke zaštite u obrazovnim ustanova, posebno sustava videonadzora, iznimno je velika i tamo gdje je uveden značajno je smanjeno nasilje među djecom, oštećivanje prostora škole, inventara i okoliša a djeca, učitelji i roditelji se osjećaju sigurnijima. Važno je pravilno razmjestiti kamere u prostoru kako bi bila pokrivena područja koja su teže vidljiva i kroz koja se manje prolazi i to i unutar i van objekta. Poželjno je primijeniti sustav videonadzora koji omogućava identifikaciju osoba u sceni kako bi se naknadno moglo primijeniti pedagoške mjere. U objektima u kojima se obavljaju razne uslužne djelatnosti i kojima se kreće velik broj ljudi važno je snimati ulaze i izlaze kojima se oni kreću te zaštititi dijelove objekta u koje su smještene blagajne ili vrijedna oprema.

Kontrolu pristupa treba osigurati za dijelove objekta u kojima se nalaze veće vrijednosti kao što su npr. razna skladišta i kombinirati je sa evidencijom radnog vremena kako bi se udovoljilo propisima i olakšao rad administrativnog osoblja.

Protuprovala s dojavom signala alarma bitna je da bi se u slučaju pokušaja provale ili vandalizma, npr. razbijanja vanjskih stakala, osigurala brza intervencija i tako smanjile štete.