091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Svaki od sustava tehničke zaštite kojima se štite poslovni prostori i objekti ima svoju svrhu, a njihovom međusobnom integracijom se značajno podiže efikasnost prevencije štetnih događaja i razina zaštite. Njihova upotrebna vrijednost raste kada ih se dodatno poveže sa poslovnim sustavima pomoću kojih se obavlja temeljno poslovanje kao što su POS blagajne, bankomati ili softveri za obračun plaća.

Kvalitetan sustav videonadzora s vanjskim i unutarnjim kamerama koje su karakteristikama prilagođene namjeni (odvraćanje, detekcija, prepoznavanje, identifikacija) s mogućošću nadzora s izdvojene lokacije putem interneta i mobitela je najtraženiji sustav zaštite u poslovnim objektima.

Kontrola pristupa se primjenjuje u raznim oblicima – od jednostavnih interfona i videointerfona u funkciji dopuštanja ulaska do visoko kvalitetnih, umreženih sustava kojima se djelatnicima i posjetiteljima pomoću različitih identifikacijskih kartica omogućava ili sprječava pristup objektu ili nekim njegovim dijelovima. Ovaj se sustav uz jednostavno dodatno programiranje često koristi i u funkciji evidencije radnog vremena čime se olakšava obračun plaća i olakšava primjena Pravilnika o vođenju evidencija o radnicima. Kod većih prostora treba voditi računa i o primjeni automatskih vrata i rampi kojima se kontrolira pristup vozila.

Sustav protuprovale i vanjske zaštite bitan je za zaštitu van radnog vremena, a signal alarma može biti proslijeđen zaštitarskom dojavnom centru ili na mobitel korisnika ovisno o stvarnom riziku od provale u objekt. Kada je riječ o zasebnom objektu ili više njih smještenih na većoj površini bitno je voditi računa i o zaštiti perimetra objekta sustavima koji omogućavaju i vanjsku zaštitu. Objekti u kojima se nalaze veće vrijednosti robe i repromaterijala (skladišta) ili vrijedni strojevi (pogoni) posebno su ugroženi od pokušaja krađe i tijekom i van radnog vremena. Zato je dobro takve prostore štititi integriranim sustavima protuprovale, kontrole pristupa i videnadzora spojenima na zaštitarski dojavni centar koji može primijeniti i videoverifikaciju signala alarma.

Ovisno o požarnoj ugroženosti objekta primjenjuje se ili zaseban sustav za dojavu požara i plina ili se sustav protuprovale proširuje za tu funkciju. Ako je potrebno štititi skladišta u koja su smješteni lako zapaljivi materijali ili pogone u kojima se odvija s aspekta požara rizičan proizvodni proces bitno je da su sustavi za dojavu požara kvalitetni, umreženi, dobro projektirani i redovito održavani.