091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Trgovine su izložene raznim specifičnim rizicima među kojima je rizik od krađe proizvoda onaj kojim se pridaje najviše pažnje jer generira značajne gubitke u poslovanju. Kada govorimo o zaštiti proizvoda od krađe,  najefikasnije je primijeniti sustav elektroničke zaštite artikala (EAS) koji se sastoji od zaštitnih naljepnica ili tagova, deaktivatora i signalnih antena. U slučajevima pokušaja krađe antene postavljene na izlazu ili neposredno nakon POS blagajničkih terminala detektiraju i zvukom javljaju ako zaštita nekog proizvoda nije deaktivnirana. Primjena EAS-a tako omogućava trgovcima slobodnije izlaganje robe i njezinu dostupnost kupcu na način koji neće uzrokovati da kupci gube strpljenje čekajući, a da se pri tome ne mora povećavati broj prodavača.

Sustav za dojavu požara iznimno je važan za sigurnost kupaca i djelatnika i važno ga je integrirati sa sustavima evakuacije, razglasa, odimljavanja, ventilacije i kontrole pristupa kako bi se omogućila što brža evakuacija tijekom koje neće doći do panike i što brži početak gašenja požara.

Videonadzor se postavlja u funkciji prevencije kaznenih djela bez obzira jesu li počinitelji kupci ili djelatnici te naknadnog ustanovljavanja što se dogodilo i identifikacije počinitelja. Integriran s POS sustavom omogućava naknadni pregled svake pojedine transakcije što je korisno prilikom reklamacija kupaca.

Sustav kontrole pristupa omogućava pristup pojedinim prostorima samo za to ovlaštenim osobama, a funkcija mu se može proširiti na evidenciju radnog vremena čime se znatno olakšava obračun radnih sati zaposlenika.

Sustav protuprovale štiti od pokušaja provale van radnog vremena te omogućava tihu dojavu u slučaju oružanog razbojništva. Moguće ga je proširiti elementima za detekciju stanja okoline (npr. temperature u frižiderima) i tako spriječiti i još neke uzroke gubitaka u trgovinama. Kako bi se osigurala brza intervencija treba osigurati dojavu signala alarma zaštitarskom dojavnom centru, a kada je to moguće omogućiti i videoverifikaciju alarma kako se ne bi nepotrebno trošilo na intervencije uslijed lažnih alarma.