091 2333 175

info@alarmexpress.hr

08:00 - 16:00

Trebam li dozvolu za postavljanje videonadzora?

Sigurno ste se zapitali trebate li dozvolu za postavu i korištenje videonadzora? Sukladno novom Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) propisani su uvjeti gdje se i kako videonadzor može postaviti. Tako postoje određena ograničenja, uvjeti i obaveze ovisno snimate li svoje dvorište/kuću ili javnu površinu.

Kod montaže kamere na privatnom prostoru ili korištenja unutar privatne kuće ona načelno nije obuhvaćena područjem primjene Uredbe (čl. 2. st. 2. t (c)), ali tu odredbu tzv. izuzeća kućanstva potrebno je usko tumačiti u kontekstu videonadzora i to tako da se odnosi isključivo na aktivnosti u okviru privatnog ili obiteljskog života pojedinaca.

U slučaju da želite snimati svoj privatni vrt, ulaz u svoju kuću, vikendicu ili montirati kameru u vašem domu, nije vam potrebna obavijest ili naljepnica.

Primjerice, postavite li na kući videonadzor kojim snimate svoje dvorište, a dvorište je ograđeno te samo vi kao voditelj obrade i članovi vaše obitelji redovito borave na dvorištu, takva situacija obuhvaćena je tzv. izuzećem kućanstva. Pritom je iznimno važno da videonadzorom nije pokriven ni jedan dio javnog prostora ili susjednog posjeda (čak ni djelomično ili u ograničenom vremenskog opsegu).

Naime, to očito nije slučaj s obradom osobnih podataka koja podrazumijeva njihovu objavu na internetu na način da se pristup tim podatcima omogući neodređenom broju osoba ili ako sustav videonadzora obuhvaća (čak i djelomično) javni prostor.

Kod postave videonadzora na javni prostor, potrebno je postaviti obavijest o snimanju.

Konkretno, obavijest o videonadzoru mora sadržavati sljedeće podatke:

1. da se prostor nalazi pod videonadzorom
2. podatke o voditelju obrade
3. podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava
4. svrhu obrade
5. pravnu osnovu
6. prava ispitanika te
7. informaciju da se cjelovite informacije nalaze na internetskoj stranici ili na drugom odgovarajućem mjestu u okviru Politike privatnosti.

Dodatno, a budući da suvlasnici stambene zgrade predstavljaju voditelje obrade u smislu odredbi Opće uredbe, Agencija preporučuje da na obavijesti o videonadzoru bude naznačeno da su upravo suvlasnici stambene zgrade voditelji obrade, dok kontakti podaci mogu biti generičke naravi (primjerice; suvlasnicizgrade@gmail.com).

U tom kontekstu preporučujemo objavu kontaktnih podataka predstavnika suvlasnika budući da je isti nadležan za zastupanje i predstavljanje suvlasnika prema upraviteljima i trećim osobama, međutim, napominjemo kako takvi podaci ne moraju sadržavati njegove osobne podatke u smislu osobnog imena i prezimena.

Budući da se u konkretnom slučaju radi o videonadzoru stambenih zgrada, dodatno se primjenjuju odredbe članka 31. Zakona. Naime, člankom 31. propisano je da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Osim toga, stavkom 2. istoga članka propisano je da videonadzor može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenoj zgradi.

Više informacija o postavi videonadzora u stambenim objektima (zgradama) pročitajte na stranici AZOP-a.