DVC RH-MR18

Description

Zaštita od kiše za vanjsku pozivnu jedinicu DVC DMR18S/ID/RH(F). Koristi se za nadžbuknu ugradnju.